REACH

Vítejte na stránce REACH.
Na této stránce vás chceme informovat, kde který výrobce, nebo dodavatel zveřejňuje podrobnosti o složení jeho zboží, které BG Technik cs a.s. prodává. Sami žádnou analýzu složení produktů neděláme, jen předáváme dále informace, které nám naši dodavatelé poskytnou!

Pro právníky: Článek 33(1) nařízení REACH (reg. ES 1907/2006) si klade za cíl zajistit, aby příjemci dodávaných produktů měli dostatečné informace, na jejichž základě mohou přijmout příslušná opatření pro řízení rizik v případě, že se v produktu nachází látka ze seznamu SVHC (seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy), a zajistit tak jeho bezpečné používání.  Tyto látky, na které se vztahuje oznamovací povinnost, jsou uvedeny v nejnovějším Kandidátském seznamu (CL) určeném ke schválení a jsou dále označovány jako CLS (látky na Kandidátském seznamu). 

Výrobky HONDA

Informace pro prodejce HONDA

„Zboží na dokladech označené (*) obsahuje látky obsažené v seznamu CLS. Detaily naleznete na PANEX v záložce REACH. Pro přihlášení na Honda – Panex, klikněte zde.

Informace pro OEM servis

„Zboží na dokladech označené (*) obsahuje látky obsažené v seznamu CLS. Detaily získáte po zaslání čísla ND na e-mailovou adresu nd@hondastroje.cz“

Informace pro profesionálního zákazníka:

„Zboží na dokladech označené (*) obsahuje látky obsažené v seznamu CLS. Detaily Vám poskytne dodavatel náhradního dílu“