O firmě

Historické kořeny firmy BG Technik sahají až do roku 1923. Její vývoj je vymezen řadou zásadních historických událostí, které přímo ovlivňovaly formování její struktury, velikosti a významu. Ta zcela zásadní je spojena s politickým událostmi, ke kterým došlo v roce 1989 a dala podnět k oživení původních kořenů a zformování firmy nového moderního typu. Popis a rozbor přeměny malé řemeslnické firmy v moderní obchodní společnost dnešní podoby představuje rozsáhlý materiál. Pro aktuální potřeby uvádíme proto pouze několik zásadních historických okamžiků z novodobého období.

2014

V rámci strategických záměrů rozvoje společnosti byla přijata koncepce distribuce a prodeje elektrických vozíků pod značkou SELVO.

2013

Firma byla postižena další povodní.

2008

Proběhla oslava 15-leté spolupráce s firmou HONDA, byla překročena hranice 20.000 prodaných jednotek za rok.

2007

Ukončení výstavby a otevření nového vlastního sídla firmy v Praze 5 – Velké Chuchli

2005

Byla uzavřena smlouva o spolupráci s tchajwanskou společností o prodeji truhlářských strojů ABG v ČR. Oficiální konference evropských distributorů společnosti HONDA v Praze. Rostoucí podíl této značky v prodejních výsledcích se odrazil v prodeji více než 12.000 jednotek za rok.

2002

V důsledku 1000-leté povodně v Praze došlo k vytopení prodejních a skladovacích prostor.

1999

K 1. 1. 1999 došlo ke změně právní subjektivity BG Technik s. r. o. na BG TECHNIK cs, a. s. V důsledku prodeje komplexu ZPA Jinonice a následným vybudováním obchodního centra GALERIE Butovice bylo sídlo firmy přesunuto do areálu Holešovické tržnice v Praze 7

1998

Došlo k uzavření obchodní spolupráce se světoznámou německou firmou ALTENDORF GmbH, vyrábějící formátovací pily. Předmětem spolupráce je distribuce a prodej v ČR.

1995

V souvislosti s rozvojem ekonomiky v ČR a s obchodními zájmy BG Technik došlo k nákupu majoritního podílu akcií společnosti MEPOL v Libici nad Cidlinou. Společnost byla z obchodních důvodů přejmenována na VARI a. s.

1991

Firma Bytoservis – Germa byla přetvořena na BG Technik s.r.o. se sídlem v Praze 8. Ještě téhož roku bylo sídlo firmy přesunuto do areálu firmy společnosti ZPA v Praze 5 – Radlicích.

1989

Byla založena společná obchodní firma Bytoservis – Germa s účastí zahraničního kapitálu, zabývající se prodejem zahradní techniky, elektrického ručního nářadí a truhlářských strojů

1987

Pan Belinger zahajuje spolupráci s PZO Artcentrum.